RESULTADOS POSITIVOS PARA O PRESENTE E FUTURO DA PAGUE MENOS